Công nghệ AI-ONE

Là một hệ thống được sử dụng để thu nhận, quản lý, lưu trữ và phân phối toàn bộ thông tin phi cấu trúc của tổ chức tới người dùng, tới các ứng dụng khác và tới các quy trình nghiệp vụ của tổ chức đó.

Bên cạnh đó, AIOne linh hoạt tùy chỉnh được theo nhu cầu quản trị của từng khách hàng với quá trình lưu trữ tài liệu, bóc tách thông tin gần như tự động hoàn toàn.

TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ

AI-DATA SDK: Có thể cài đặt trực tiếp lên máy ứng dụng, và sử dụng các thư viện trực tiếp để tích hợp các tính năng nhận dạng, bóc tách thông tin.

AI-DATA Cloud: cài đặt trên server AI-Data, cung cấp các API dưới dạng RESTful API qua môi trường Web. Điều này giúp cho các tính năng của AI-Data có thể tích hợp với nhiều ứng dụng chạy trên nhiều nền tảng khác nhau (.NET, Java, PHP …)

NHẬN DẠNG CMND/CCCD

DỊCH VỤ CÔNG

TRÍCH XUẤT TT VBHC

VĂN THƯ LƯU TRỮ

TRÍCH XUẤT KQ MŨI KHOAN

QUẢN LÝ ĐỊA CHẤT

TRÍCH XUẤT TT BIỀU ĐỒ

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TRÍCH XUẤT TT SỔ ĐỎ
SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
TRÍCH XUẤT TT THÍ SINH
ĐẠI HỌC QG HÀ NỘI
GIẤY ĐĂNG KÝ KINH DOANH
SỞ KH ĐẦU TƯ
NHẬN DẠNG HỘ CHIẾU
TƯ PHÁP

33/5k Đông Lân
Xã Bà Điểm Huyện Hóc Môn 
Thành Phố Hồ Chí Minh

hotline: 0911527639 E-Mail: infor@24hcv.com

Phương châm hoạt động

Giải pháp và sản phẩm